Vysvědčení

Suplování:   Pátek 30.6.2023

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4.B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4.C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4.D

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dvořáková Petra (lék)

   

-

-

         

Frajová Katarina (oš)

 

..

..

..

-

-

-

-

 

Lišková Iva (Absc)

 

..

..

..

..

..

..

-

 

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.B

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

 

4.A

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

 

4.C

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

TRH

 

(1.A)

navíc

Žůčková Monika

 
 

1.hod

Dej

   

odpadá

 

(Ce)

 

2.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Ka)

 

2.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Li)

 

3.hod

Pek

   

odpadá

 

(Vo)

 

4.hod

Cjl

   

odpadá

 

(Ca)

 

5.hod

Mat

   

odpadá

 

(Kp)

 

6.hod

Tev

   

odpadá

 

(Ce)

1.B

1.hod

TRH

 

(4.D)

navíc

Holatová Tereza

 
 

1.hod

Dej

   

odpadá

 

(Ol)

 

2.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Ht)

 

2.hod

Ikt

P

 

odpadá

 

(Gr)

 

3.hod

Mat

   

odpadá

 

(Rž)

 

4.hod

Zsv

   

odpadá

 

(Rc)

 

5.hod

Hoz

   

odpadá

 

(Žů)

 

6.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Ht)

 

6.hod

Ikt

L

 

odpadá

 

(Hk)

1.C

1.hod

TRH

 

(1.C)

navíc

Šostková Michaela

 
 

1.hod

Zem

   

odpadá

 

(Žů)

 

2.hod

Pek

   

odpadá

 

(Pk)

 

3.hod

Cjl

   

odpadá

 

(Ol)

 

4.hod

Eko

   

odpadá

 

(Dl)

 

5.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Ca)

 

5.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Vl)

1.D

1.hod

TRH

 

(1.D)

navíc

Grolmus Leoš

 
 

1.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Ka)

 

1.hod

Ikt

L

 

odpadá

 

(Hk)

 

2.hod

Cjl

   

odpadá

 

(Ol)

 

3.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Rü)

 

3.hod

Ikt

P

 

odpadá

 

(Gr)

 

4.hod

Dej

   

odpadá

 

(Ol)

 

5.hod

Tev

   

odpadá

 

(Ce)

 

6.hod

Pek

   

odpadá

 

(Kn)

2.A

1.hod

TRH

 

(2.A)

navíc

Rážová Kamila

 
 

1.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(St)

 

1.hod

Uce

L

 

odpadá

 

(Pk)

 

2.hod

Nej

L

 

odpadá

 

(Pt)

 

2.hod

Pek

P

 

odpadá

 

(Žů)

 

3.hod

Eko

   

odpadá

 

(Dl)

 

4.hod

Spj

P

 

odpadá

 

(Li)

 

4.hod

Pek

L

 

odpadá

 

(Vo)

 

5.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Ka)

 

5.hod

Uce

P

 

odpadá

 

(Re)

2.B

1.hod

TRH

 

(IC2B)

navíc

Rückelová Růžena

 
 

1.hod

Mat

   

odpadá

 

(Kp)

 

2.hod

Nej

L

 

odpadá

 

(Šo)

 

2.hod

Ruj

P

 

odpadá

 

(Rc)

 

3.hod

Cjl

   

odpadá

 

(St)

 

4.hod

Eko

   

odpadá

 

(Do)

 

5.hod

Ikt

P

 

odpadá

 

(Gr)

 

5.hod

Ikt

L

 

odpadá

 

(Hk)

2.C

1.hod

TRH

 

(2.C)

navíc

Kaplánek Petr

 
 

1.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Fr)

 

1.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Ca)

 

2.hod

Eko

   

odpadá

 

(Vo)

 

3.hod

Spj

P

 

odpadá

 

(Li)

 

3.hod

Nej

L

 

odpadá

 

(Šo)

 

4.hod

Ikt

P

 

odpadá

 

(Gr)

 

4.hod

Ikt

L

 

odpadá

 

(Hk)

 

5.hod

Cjl

   

odpadá

 

(St)

 

6.hod

Mat

   

odpadá

 

(Kp)

2.D

1.hod

TRH

 

(2.D)

navíc

Vondrová Eva

 
 

1.hod

Pra

   

odpadá

 

(Kr)

 

2.hod

Kop

P

 

odpadá

 

(Rü)

 

2.hod

Kop

L

 

odpadá

 

(St)

 

3.hod

Ikt

P

 

odpadá

 

(Ha)

 

3.hod

Ikt

L

 

odpadá

 

(Hk)

 

4.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Ht)

 

4.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Vl)

 

5.hod

Ekg

   

odpadá

 

(Ol)

 

6.hod

Eko

   

odpadá

 

(Vo)

3.A

1.hod

TRH

 

(3.A)

navíc

Hartman Pavel

 
 

1.hod

Pra

   

odpadá

 

(Sp)

 

2.hod

Mat

   

odpadá

 

(Kp)

 

3.hod

Uce

P

 

odpadá

 

(Re)

 

3.hod

Uce

L

 

odpadá

 

(Pk)

 

4.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Ka)

 

4.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Rü)

 

5.hod

Eko

   

odpadá

 

(Dl)

 

6.hod

Fce

FM

 

odpadá

 

(Šv)

 

6.hod

Tws

PG

 

odpadá

 

(Ha)

3.B

1.hod

TRH

 

(3.B)

navíc

Hodničák Jan

 
 

1.hod

Tev

   

odpadá

 

(Pr)

 

2.hod

Anj

P

 

odpadá

 

(Vl)

 

2.hod

Anj

L

 

odpadá

 

(Fr)

 

3.hod

Mat

   

odpadá

 

(Kp)

 

4.hod

Nej

L

 

odpadá

 

(Šo)

 

4.hod

Kon

P

 

odpadá

 

(Pt)

 

5.hod

Uce

P

 

odpadá

 

(Ld)

 

5.hod

Uce

L

 

odpadá

 

(Pk)

 

6.hod

Nej

P

 

odpadá

 

(Šo)

 

6.hod

Kon

L

 

odpadá

 

(Pt)

3.C

1.hod

TRH

 

(3.C)

navíc

Dlouhá Štěpánka

 
 

1.hod

Spj

P

 

odpadá

 

(Ht)

 

1.hod

Nej

L

 

odpadá

 

(Pt)

 

2.hod

Uce

P

 

odpadá

 

(Ld)

 

2.hod

Uce

L

 

odpadá

 

(Re)

 

3.hod

Tev

   

odpadá

 

(Ce)

 

4.hod

Cjl

   

odpadá

 

(Ha)

 

5.hod

Mat

   

odpadá

 

(Rž)

3.D

1.hod

TRH

 

(3.D)

navíc

Spolková Silvie

 
 

1.hod

Pad

Pa

 

odpadá

 

(Vo)

 

1.hod

Uko

LVs

 

odpadá

 

(Kn)

 

2.hod

Ves

   

odpadá

 

(Hk)

 

3.hod

Kop

Pa

 

odpadá

 

(Žů)

 

3.hod

Kop

LVs

 

odpadá

 

(Ca)

 

4.hod

Cjl

   

odpadá

 

(St)

 

5.hod

Pra

   

odpadá

 

(Sp)

 

6.hod

Tev

   

odpadá

 

(Pr)

3.E

1.hod

TRH

 

(3.E)

navíc

Vlčková Martina

 
 

1.hod

Cjl

   

odpadá

 

(Ha)

 

2.hod

Uce

   

odpadá

 

(Lá)

 

3.hod

Eko

   

odpadá

 

(Ld)

 

4.hod

Tev

   

odpadá

 

(Pr)

 

5.hod

Anj

   

odpadá

 

(Li)

Vysvědčení

 

Zpracováno v systému Bakaláři