Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Obchodní akademie Česká Lípa
Adresa: nám. Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
telefon: 778 544 002, ID dat. schránky: vdnk6rp, e-mail: oa-cl@clnet.cz
Dnes je:
Svátek má:
ESF projekt Podpora ICT na OACL Profil na FB virtuální prohlídka aktuality English Deutsch Spanish Russian
-= DŮLEŽITÉ INFORMACE =-
-= AKTUALITY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 =-
OPRAVNÉ A DODATEČNÉ ZKOUŠKY - SRPEN 2016
Opravné a dodatečné zkoušky se budou konat od 25. do 31. srpna 2016.
Přesný rozpis bude k dispozici od 1. srpna 2016 pod přihlášením žáka.
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Přejeme všem žákům příjemné a slunné prožití letních prázdnin, těšit se na vás budeme opět 1. září 2016.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ A POCHVAL ŘEDITELE ŠKOLY ŽÁKŮM S VYZNAMENÁNÍM - 30. června 2016
30. června 2016 všichni studenti školy obdrželi vysvědčení, které odráží jejich studijní výsledky ve školním roce 2015/2016. Studenti, kteří prospěli ve 2. pololetí tohoto školního roku s vyznamenáním, dostali věcnou odměnu v dárkového balíčku. Odměny pro vyznamenané studenty věnovalo SRP OA Česká Lípa. Fotogalerie zde.
SPORTOVNÍ DEN S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU - 29. června 2016
Ve středu 29. června 2016 se uskutečnil druhý sportovní den a jako už tradičně okořeněný soutěžními přírodovědnými hrami. Žáci OA se dle vlastního zájmu rozdělili do tří skupin: tenisté, cyklisté a turisté. Tenisté pod vedením Ing. E. Vondrové a Mgr. P. Rűckela proháněli míčky na tenisových kurtech stadionu u Ploučnice, cyklisté, zaštítění Mgr. M. Hrdličkou, Mgr. L. Grolmusem a Mgr. Z. Bufkou objeli v okruhu cca 25 km Českou Lípu, aby skončili v Žízníkově u Kerama a turisté, spolu s ostatními sportovně založenými pedagogy, se k areálu Kerama vypravili přímo z České Lípy. Tady na travnaté ploše byla připravena stanoviště, na kterých si žáci, rozděleni do skupin, zasoutěžili ve vědomostních kvízech s ekologickou tématikou (např. poznej NP a CHKO, urči zpěvné ptáky, rozpoznej léčivé byliny atd.). Třešinkou na dortu byla možnost svézt se na koních, které na tuto akci poskytla Viki Ondřejová (2.C). Vítězi byli všichni, kteří se her zúčastnili!!! Velký dík patří obětavým studentům ze 2.C, kteří opět nezklamali a pomáhali s organizací obou sportovních dní! Fotogalerie ZDE.
SPORTOVNÍ DEN VE ŠKOLE A NA STADIONU - 28. června 2016
Dnešek byl pro žáky naší školy ve sportovním duchu. Část z nich se zúčastnila dvou akcí ve škole. Z původní přehazované a stolního tenisu se vlimem počasí změnily disciplíny na turnaj v krabím fotbale a turnaj ve fotbálku. Fotogalerie ZDE.
Druhá část se zúčastnila atletického turnaje na městském stadionu jako smíšená třídní družstva v disciplínách: střelba z laserové pušky, hod granátem na cíl, skok do písku, biatlon (200m - střelba - 200m), běh pod překážkami (štafeta) a štafeta na 4x100m. 1. místo obsadila třída 1.A, 2. místo třída 3.C a 3. místo třída 2.C. Podrobný harmonogram ZDE. Celkové výsledky ZDE. Fotogalerie ZDE. Děkujeme organizátorům a všem, kteří se zúčastnili, a gratulujeme vítězům.
ERASMUS+ RAKOUSKO – 28. června 2016
Podle předem stanovených pravidel vybral tým pedagogů zaštiťovaný ředitelem školy 11 žáků, kteří absolvují svou odbornou praxi v rakouských Korutanech v rámci projektu Erasmus +. V termínu od 21. 8. do 17. 9. 2016 budou pracovat ve firmách a podnicích, které nám zprostředkuje náš rakouský partner firma BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH. Žáci prochází kulturní a jazykovou přípravou, vyplňují příslušné dokumenty a smlouvy. Začínáme se opravdu těšit!
MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2016
Přihlašování žáků k maturitní zkoušce v podzimním termínu je možné od 16. do 27. června 2016.
PŘEDNÁŠKA "SPOTŘEBNÍ DANĚ A JEJICH SPRÁVA" – 23. června 2016
Ve čtvrtek 23. června 2016 se žáci 3. ročníku oboru obchodní akademie a veřejnosprávní činnost zúčastnili přednášky, kterou si pro ně připravili zaměstnanci Celní správy České republiky. Tématem nebylo clo, ale spotřební daně. Celníci přiblížili žákům legislativu, podle které se řídí např. vyměření jednotlivých druhů spotřebních daní. Zajímavou informací určitě byly množstevní limity jednotlivých druhů výrobků, které si žáci mohou dovézt ze zahraničí (limity platí i pro dovoz z EU).
TEORIE A PRAXE VE VÝUCE - CESTOVNÍ RUCH - 23. června 2016
Propojení teorie a praxe v předmětech cestovní ruch a průvodcovské služby si vyzkoušeli žáci 1.C při exkurzi do Ústí nad Labem. Během několika hodin výuky těchto předmětů se šestičlenné skupiny věnovaly přípravě třídního poznávacího výletu. Každá skupina musela vymyslet zajímavý cíl jednodenní exkurze, propracovat průběh a náplň, časový harmonogram, způsob dopravy, připravit informace o dané lokalitě, … prostě vše, co k organizaci zájezdu patří. Poté skupiny prezentovaly své návrhy před ostatními spolužáky a na závěr si žáci odhlasovali, který výlet uskuteční. Zvítězila ZOO v Ústí nad Labem a vyjížďka lanovkou na Větruši. Vítězná skupina se musela postarat i o průběh samotné exkurze, vyučující se tentokrát stali jen „účastníky zájezdu“. Celkový výsledek akce byl velmi pozitivní: žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, co vše obnáší příprava jednodenního zájezdu, organizátoři i průvodci se svého úkolu zhostili velmi dobře, účastníci byli spokojeni a nové vedoucí zájezdu respektovali. Fotogalerie zde.
EXKURZE NA VODNÍ HRAD LIPÝ - 23. června 2016
Žáci 1.A a 1.C se zúčastnili dějepisné exkurze zaměřené na středověké gotické opevnění města Lipá a vodního hradu Lipý. Prohlédli si pozůstatky městských hradeb, parkánu, vodní příkop, gotické brány, hradby a zbytky paláce hradu. Fotogalerie zde.
PO STOPÁCH ČESKÉ LITERATURY - EXKURZE PRAHA - 21. června 2016
Dne 21. června 2016 se žáci tříd 2. C a 1. A vydali do Prahy do Muzea voskových figurín a na soutěžní okruh Po stopách české literatury. Na vyznačené trase skupiny vyplňovaly pracovní listy a zjišťovaly údaje ze slavné české historie. Žáci si také vyzkoušeli, zda se dokáží orientovat v textu a pracovat s mapou. Ne vždy se to podařilo na 100%, ale důležité je, že se všichni dobře pobavili a něco nového se dozvěděli. Fotogalerie zde.
EXKURZE ZOO PRAHA - 20. června 2016
V pondělí 20. června navštívili žáci 1.D, 2.D a 3.A ZOO Praha. Exkurze začala v 9 hodin komentovanou prohlídkou s průvodkyní Denisou. Byla velmi příjemná a dozvěděli jsme se od ní mnoho zajímavostí o zvířatech i práci s nimi. Užili jsme si i zcela výjimečně bezplatnou lanovku (někteří jeli i šestkrát! :)) Počasí sice moc nevyšlo, ale naše nadšení z některých zvířat bylo větší, než nadšení malých dětí! Také jsme se občerstvili a zakoupili suvenýry. Děkujeme našim učitelům za hezky prožitý den! Fotogalerie zde.
PO STOPÁCH MÁCHY - 17. června 2016
V pátek 17. června 2016 se třída 2.A vydala na výlet do Litoměřic. Po prohlídce historického centra města s průvodcem si žáci prohlédli Máchovu světničku a v Dílně ručního papíru si každý vyrobil svůj pohárek i originální kousek papíru. Fotografie zde.
ANGLICKÉ DIVADLO - PETER BLACK II - 16. června 2016
Ve čtvrtek 16. června navštívili žáci školy anglické divadelní představení Peter Black II v Jiráskově divadle. Stejně jako minulý rok jsme viděli hru profesionální divadelní společnosti zabývající se produkcí divadelních představení v anglicko-českém znění, které jsou koncipované jako učební pomůcka. Jednalo se o pokračování příběhu Petera Blacka, který během představení v minulém roce přišel v průběhu jediného dne doslova a do písmene o všechno. V letošním představení jsme spolu s hlavním hrdinou procházeli konkurzy na různé druhy povolání a s dostatečnou dávkou humoru se dostali až k povolání snů a lásce na celý život :)
VZPOURA ÚRAZŮM - 16. června 2016
Dne 16. června se třídy 2.A, 2.C a 2.D zúčastnily projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny - VZPoura úrazům. Tento projekt je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Hendikepovaní ambasadoři pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Dále upozornili studenty na rizikovost určitých životních situací a zmínili, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Součástí setkání byla i možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku. Fotogalerie zde.
EXKURZE PRAHA - VÝSTAVA TITANIC - 15. června 2016
Dne 15. června se 35 žáků naší školy zúčastnilo výstavy Titanic. Studenti se seznámili s historií mořeplavby, velkými zámořskými objevy, technickými vynálezy, uměleckými směry, ale i politickou situací, která vedla k vypuknutí I. světové války. Viděli originální artefakty vyproštěné ze slavného vraku. Každý žák při vstupu na výstavu obdržel boarding pass – palubní vstupenku s konkrétním jménem reálného člověka, který na Titaniku v době jeho katastrofy byl. Prožil tak celou prohlídku výstavy jako jeden z cestujících na palubě Titaniku. Žáci měli možnost nahlédnout do kajuty, strojovny a jídelny. Nechyběl ani osudový ledovec, kterého se mohli žáci dotknout. Na závěr studenty čekalo překvapení. Součástí výstavy byl i přehledný seznam lidí, kteří měli to štěstí a přežili a kteří toto štěstí neměli. Téměř všichni zapáleně hledali své jméno, které měli na palubní vstupence, aby zjistili, jestli právě u nich stálo štěstí. Fotogalerie zde.
VÝLET DO SEDMIHOREK 1.C - 14. června 2016
Ve dnech 13. 6. a 14. 6. 2016 se uskutečnil dvoudenní výlet žáků 1. ročníku EL do turistické lokality Sedmihorek. Cesta vlakem, s přestávkou v Turnově, proběhla bez komplikací, až na prudký déšť, který nás na čas uvěznil v čekárně na nádraží. Autocamp Sedmihorky leží při úpatí hruboskalského skalního města v CHKO Český ráj, který byl pro své přírodovědné hodnoty vyhlášen evropským geoparkem UNESCO (2005). Tato fakta rozhodla o turistickém charakteru výletu. V pondělí žáci vystoupali skalními cestičkami na hrad Valdštejn, jeden z nejstarších v tomto kraji, a poté odbočili k roubené usedlosti – Kopicův statek, kolem kterého vede značený prohlídkový okruh se skalními reliéfy. Jsou tu vytesány postavy z českých dějin, doplněné verši. Druhý den se studenti vypravili na zámek Hrubá Skála. Dva dny rychle uběhly, a i když počasí nebylo právě ideální, zážitků a nových poznatků bylo zcela určitě plno. Fotogalerie zde.
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI – KATEGORIE ZAČÁTEČNÍCI (1. ročníky) - 10. června 2016
V týdnu od 6. června do 10. června 2016 proběhlo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici – kategorie začátečníci (1. ročníky). Podmínky pro umístění v této soutěži jsou poměrně náročné. Žák musí splnit minimálně 170 čistých úhozů za minutu a chybovost se musí pohybovat do 0,50 %. Tentokrát všechna vítězná místa získala třída 1.D. 1. místo obsadil Jakub Kordík s výkonem 258,2 čistých úhozů za minutu a % chyb 0,18; 2. místo obsadil žák Matěj Melo s výkonem 245,6 úhozů/min. a % chyb 0,08 a pěkné 3. místo patří Veronice Mocové s výkonem 245,4 úhozů/min. a % chyb 0,00. Vítězům blahopřejeme. Oficiální vyhodnocení této soutěže se uskuteční v úterý 21. června 2016 o hlavní přestávce v ředitelně. Celkové výsledky ZDE. Fotogalerie zde.
FOTBALOVÝ TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL - 8. června 2016
Dne 8. června 2016 odehrál výběr 12 žáků naší školy fotbalový turnaj v České Lípě na hřišti SOŠ a SOU. Bohužel ani pod vedením zkušených hráčů ze třídy 3.A - Dominika Haška v útoku a Josefa Najmana v obraně se nám podařilo vstřelit pouze jednu branku a obsadili jsme krásné 4. místo. Fotografie zde.
EXKURZE V KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V LIBERCI - 7. června 2016
Dne 7. června 2016 absolvovali žáci 2.D exkurzi v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Zde jim zaměstnanec knihovny vysvětlil, jaké služby knihovna nabízí, jak si knihy a časopisy mohou vyhledat a rezervovat v on-line katalogu. Zajímavostí bylo půjčování elektronických knih. V samotném závěru byla žákům nabídnuta registrace. Fotogalerie zde.
PŘEDNÁŠKA O TRESTNÍM PRÁVU - 3. června 2016
Ve dnech 1. a 3. června 2016 se třetí ročníky zúčastnily přednášky na téma: Trestní právo hmotné a procesní. Přednášku vedl soudce okresního soudu Česká Lípa JUDr. Mgr. Pavel Kříž, který dokázal velmi obratně reagovat na dotazy žáků. Vzhledem k tomu, že otázky od žáků nebraly konce, rozhodl se p. Kříž dále spolupracovat s naší školou a v příštím roce nás znovu navštíví. Fotografie zde.
DEN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - 3. června 2016
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy tráví jedno páteční červnové dopoledne v rekreačním středisku Termit v Doksech a pomáhají s organizací Dne dětí se zdravotním postižením, které pořádá Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s. Také letos se žáci tříd 2. A a 2. D zúčastnili této akce a připravili na svých stanovištích zábavné soutěže a úkoly. Panovala již tradičně krásná atmosféra, kterou svým přístupem pomohli naši žáci vytvořit. Všichni si odnášeli od pořadatelů velké poděkování a drobné dárky. Děkujeme jim za účast, vstřícnost a vzornou reprezentaci školy. Fotogalerie zde.
BENEFIČNÍ AKCE „POMOZTE NÁM POMÁHAT“ - PODĚKOVÁNÍ - 1. června 2016
Tým dobrovolníků z Obchodní akademie Česká Lípa děkuje touto cestou všem dárcům, kteří nám dobrovolným vstupným na benefici Pomozte nám pomáhat konanou 15. 3. 2016 ve Velkém sále ZUŠ Česká Lípa a nákupem lahůdek domácí výroby pomohli vybrat částku 10.506,- Kč. Tato suma bude zdvojnásobena ČSOB. Konečná částka, která poputuje Speciální škole Moskevská Česká Lípa, je 21.458,- Kč. Poděkování ZDE.
INFORMAČNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU
Srdečně zveme rodiče žáků přijatých do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 na informační schůzku, která se bude konat pro všechny obory dne 7. června 2016 od 16:30 hodin v budově školy.
S sebou na schůzku přineste, prosím, vyplněný dotazník, který naleznete ZDE. Program: 1. informace o studiu, harmonogram školního roku, výuka cizích jazyků; 2. informace o Sdružení rodičů a přátel školy; 3. různé; 4. odpovědi na dotazy.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - 27. května a 2. června 2016
Dne 27. května a 2. června 2016 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným žákům tříd 4.A (Obchodní akademie), 4.C (Ekonomické lyceum) a 4.D (Veřejnosprávní činnost). Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším životě.
Fotogalerie zde.
CESTA K NEZÁVISLOSTI - BESEDA – 25. května 2016
Dne 25. 5. 2016 se uskutečnila beseda pro žáky 1. C, 1. D, 2. C a 2. D o snaze člověka žít v souladu s přírodou, o cestě, která, svým způsobem, vede k prapůvodním hodnotám bytí. Studentům se představil Ondřej Kano Landa - spisovatel, hudebník, mim a především cestovatel, člověk, který procestoval řadu zemí, studoval různé druhy náboženství, způsob života původních národů na Novém Zélandu, v Malajsii, v Japonsku apod. beseda se setkala se zájmem a příznivým ohlasem studentů. Fotogalerie zde.
ÚSPĚCH V EUROPASECURA – 25. května 2016
Žákyně Eliška Jakešová, Lucie Potenská a Andrea Sykáčková ze 2.C (Ekonomické lyceum) postoupily jako výherkyně školního kola soutěže EuropaSecura s projektem zabývajícím se bezpečnostní analýzou vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou do regionálního kola, které se konalo dne 25. května 2016 v pražském sídle organizátora soutěže, Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. V něm se svým projektem a oponenturou bezpečnostní analýzy Severní Koreje prokázaly znalosti z politologie a v konkurenci zástupců škol z Libereckého, Pardubického a Plzeňského kraje obsadily krásné 2. místo. Tím si vysloužily postup do celostátního kola, které se bude konat v červnu na vojenské základně v Brdech. GRATULUJEME!!! Fotogalerie zde.
MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2016
ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK je k dispozici v sekci pro žáky.
Vysvědčení se budou předávat: 27. 5. 2016 od 14:00 (4.C), od 14:30 (4.A) a 2. 6. 2016 od 14:30 (4.D).
5. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. rok 2016/2017
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, vypisuje 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Přihlášky ke studiu přijímá ředitel školy v termínu od 23. do 31. května 2016 a to pro obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie – 1 volné místo, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - 1 volné místo a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 1 volné místo. Bližší informace naleznete ZDE. Přihláška ke studiu ZDE.
LIDICKÁ HRUŠEŇ – 23. května 2016
U příležitosti smutného výročí vypálení obce Lidice se studenti 1.D 23. května 2016 zúčastnili sázení Lidické hrušně před budovou školy na náměstí Osvobození. Jedná se o symbolický akt, který probíhá již několik let v různých městech po celé České republice. A proč zrovna hrušeň? Když nacisté za 2. světové války srovnali obci Lidice se zemí, zničili nejen všechny domy, ale i stromy, protože podle nich by se později dalo poznat, kde stálo jaké stavení, kde žila jaká rodina. A po Lidicích nemělo zůstat nic, ani vzpomínky. Shodou náhod nacistické řádění přežila pouze jedna mladá hrušeň, kterou si na cestě do školy zasadily lidické děti s paní učitelkou. Všechny hrušně, které se nyní vysazují po celé zemi, jsou štěpy právě této původní hrušně, která stále stojí na svém místě a byla vyhlášena památným stromem České republiky. Sázení mladé hrušně se zúčastnili i zástupci města v čele s paní starostkou Romanou Žateckou a členové Občanského sdružení Lidice, vedení panem Antonínem Nešporem. Právě on podle dobových fotografií a vyprávění své matky, lidické ženy, dokázal, že ovocný strom, rostoucí dnes v areálu Památníku Lidice, je živým symbolem zničení a znovuzrození Lidic. Fotogalerie zde.
EXKURZE PRAHA POSLANECKÁ SNĚMOVNA A PRAŽSKÝ HRAD - 1.D a 2.D – 16. května 2016
V pondělí se první dva ročníky oboru Veřejnosprávní činnost podívaly do Prahy. Cílem byla návštěva Pražského hradu a pro jejich odborné zaměření zajímavá exkurze v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky s odborným výkladem. Kromě prohlídky sídla našeho prezidenta se tedy seznámili s prostorami, kde probíhají schůze poslanců parlamentu. Cestou mohli nahlédnout také do Valdštejnské zahrady náležející k budově senátu. Navzdory proměnlivému počasí se celá exkurze vydařila. Fotogalerie zde.
EXKURZE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LK V ČESKÉ LÍPĚ – 13. května 2016
Dne 13. května třída 2.A navštívila v rámci Dne otevřených dveří Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa. Žáci měli možnost si prohlédnout vozový park hasičů včetně výbavy, ochranné obleky a další ochranné pomůcky. V závěru byli žáci pozváni do samotného zázemí pracovníků HZS, kde mohli vidět jídelnu, odpočinkovou místnost, posilovnu, sklady materiálů i místnost na testování přítomnosti chemických látek.
KRAJSKÉ KOLO ODBORNÉ STŘEDOŠKOLSKÉ ČINNOSTI – 11. května 2016
Ve středu 11. května 2016 se v budově Technické univerzity v Liberci uskutečnilo krajské kolo 38. ročníku soutěže "Středoškolská odborná činnost". I naše škola měla své zástupce, kteří vzorně reprezentovali školu. Nejlépe se umístila Adéla Paldusová (3.C), která získala 3. místo, dále Daniel Benedikt (2.C) získal 7. místo a Radka Merková (3.C) 8. místo. Všem účastníkům krajského kola gratulujeme. Fotogalerie zde.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 4. kolo
Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku ve 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod. Seznam přijatých uchazečů ZDE.
V případě dalších dotazů Vám je rádi zodpovíme na našem tel. č. 778 544 002.
4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. rok 2016/2017
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, vypisuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Přihlášky ke studiu přijímá ředitel školy v termínu od 5. do 20. května 2016 a to pro obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie – 1 volné místo, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - 1 volné místo a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 1 volné místo. Bližší informace naleznete ZDE. Přihláška ke studiu ZDE.
KONFERENCE K PROJEKTU OBCHODNÍ PRAXE V ZAHRANIČÍ - STUDENTI V LONDÝNĚ – 10. května 2016
Konference k projektu „Odborná praxe v Londýně“ se uskutečnila dne 10. května 2016. Jsme moc rádi, že jsme na ní mohli přivítat senátora, pana Jiřího Voseckého, radní Libereckého kraje Alenu Losovou, ředitelku kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR krajské pobočky v Liberci – Česká Lípa, Bc. Marcelu Ottovou, vedoucího Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Mgr. Leoše Křečka, předsedkyni představenstva Okresní hospodářské komory v České Lípě, Mgr. Kateřinu Knap a zástupce firmy Johnson Controls, paní Andreu Ježkovou, a GE Money Bank, Ing. Jiřího Pateru. V průběhu konference se žáci naší školy, pedagogové i pozvaní hosté seznámili s průběhem praxí na škole, poté konkrétně s projektem Erasmus+, jeho administrativní a finanční stránkou. Hlavním programem však byly prezentace samotných účastníků, při kterých představili svou pracovní náplň i každodenní život v době praxí. Na závěr konference předal ředitel školy spolu s radní LK, Alenou Losovou, každému účastníkovi Europass mobility, jehož součástí jsou i jednotky výsledků učení. Děkujeme všem za účast a prezentujícím za jejich příspěvky. Fotogalerie zde.
ERASMUS+ NA ŠKOLE - STÁŽ V RAKOUSKU 2016 – 3. května 2016
Česká národní agentura schválila naší škole žádost o grant v rámci programu Erasmus +, díky kterému mohli již po dva roky vybraní žáci třetích ročníků absolvovat odbornou praxi ve firmách v Londýně. Pro letošní se podařilo získat grant nejen na praxe v Londýně (15 žáků), které se uskuteční na jaře 2017, ale také na měsíční stáž v Rakousku (10 žáků)!!! Tato stáž bude probíhat na přelomu srpna a září 2016 a je určena především pro žáky čtvrtých ročníků. Vzhledem k tomu, že termín stáží je velmi blízko, prosíme zájemce o odevzdání přihlášek nejdéle do 20. 5. 2016. Formulář ZDE.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 3. kolo
Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod. Seznam přijatých uchazečů ZDE.
V případě dalších dotazů Vám je rádi zodpovíme na našem tel. č. 778 544 002.
MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2016
Základní informace o maturitních zkouškách a přihlašování najdete v Maturitním zpravodaji č. 33 zde. JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA jaro 2016 - zde. KALENDÁŘ TERMÍNŮ jaro 2016 - zde. Termín PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK z UCE, PEK a IKT: 29. dubna 2016
Nový Maturitní zpravodaj č. 35 (MAT) zde a č. 36 (cizí jazyk) zde.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2. kolo
Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod. Seznam přijatých uchazečů ZDE.
V případě dalších dotazů Vám je rádi zodpovíme na našem tel. č. 778 544 002.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod. Seznam přijatých uchazečů ZDE.
Pokud jste nebyli přijati a Váš zájem o studium na naší škole trvá, doporučujeme Vám podat odvolání. Vzhledem k systému podávání 2 přihlášek, je již nyní jisté, že ne všichni přijatí uchazeči využijí možnost odevzdat zápisový lístek na naší školu. Se sepsáním odvolání Vám rádi pomůžeme.
V případě dalších dotazů Vám je rádi zodpovíme na našem tel. č. 778 544 002.
GRATULUJEME NOVÉ MISS LIBERECKÉHO KRAJE 2016 – 27. dubna 2016
V sobotu 23. dubna 2016 se novou Miss Libereckého kraje 2016 stala naše absolventka Tereza Koubková!! Tereza úspěšně ukončila studium oboru Ekonomické lyceum v roce 2015 a nyní studuje na Vysoké škole Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Tereze moc gratulujeme a přejeme jí, aby se jí dařilo i nadále! Více ZDE.
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. rok 2016/2017 - 26. dubna 2016
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Přihlášky ke studiu přijímá ředitel školy v termínu od 26. do 29. dubna 2016 a to pro obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie – 5 volných míst. Bližší informace naleznete ZDE. Přihláška ke studiu ZDE.
VÝTVARNĚ-LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „EVROPA VE ŠKOLE“ - 25. dubna 2016
Ve školním roce 2015/2016 proběhl 25. ročník výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. I naše škola měla v této soutěži zastoupení. Literární část zastupovala Radka Merková (3.C) se svou prací Příběh domácího násilí. Výtvarnou část reprezentovala Ilona Růžičková (4.D) s výkresem Vyber si sám sebe. Ačkoliv se studentkám nepodařilo postoupit do ústředního kolo, patří jim i přesto velké poděkování.
DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH ZVÍTĚZIL! - 24. dubna 2016
Ve dnech 22. – 24. dubna 2016 se uskutečnil v Hradci Králové divadelní studentský festival pod názvem „Prkna 2016“. Organizátorem tohoto festivalu je každoročně organizace Hudební mládež (Hudební mládež ČR je partnerem 40 organizací Hudební mládeže z celého světa sdružených v Jeunesses Musicales International se sídlem v Bruselu, kde byla také roky 1940 založena). V náročné konkurenci souborů, podle konečného rozhodnutí poroty (spisovatelka a scénáristka Daniela Fischerová, profesor na DAMU, loutkoherec, držitel Thálie za celoživotní dílo – Mgr. Jiří Vyšohlíd) vybojoval Divadelní klub mladých hlavní cenu a nominaci na národní prestižní festival Mladá Smetanova Litomyšl 2016. Gratulujeme!!! Odkaz na iVysílání ČT ZDE. Fotografie zde.
DEN ZEMĚ - UKLIĎME ČESKOU LÍPU - 18. dubna 2016
Každoročně se žáci obchodní akademie účastní - v rámci Dne Země - úklidu České Lípy. Tentokrát se na dubnové aktivitě podíleli studenti 1.C Ekonomického lycea. Více než dvacet mladých lidí, vybavených pracovními rukavicemi a pytli na odpad, prověřilo čistotu areálu klášterní zahrady, parkoviště před KD Crystal a lokalitu Městského parku. Nutno poznamenat, že i když se o víkendu uskutečnila v kulturním domě veliká technoparty a v nočním klubu Luxor diskotéka, tak díky městským úklidovým četám bylo všude už čisto. Studenti tak jen obtížně hledali pozůstatky nočního nepořádku. Fotogalerie zde.
DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH ZABODOVAL - 15. dubna 2016
Ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2016 odehráli členové DKM pět představení nové divadelní hry Carla Goldoniho TREPERENDY (účast cca 1500 diváků). Na choreografii se podílely členky pražské Budilovy školy pohybového divadla. Tato profesionální pomoc celému dílu velmi prospěla a nastartovala nové neotřelé způsoby herecké práce, tak typické pro commedii dell arte a hlavně, přinesla zasloužený úspěch. Současnými členy DKM z naší školy, kteří se aktivně podíleli na představení, jsou – Kristián Bušta, Otto Vrba, Patrik Lustyk a Milan Kořen. Fotogalerie zde.
BAŤOVA MANAŽERSKÁ OLYMPIÁDA 2016 - 13. dubna 2016
Ve středu 13. dubna 2016 se naše škola zapojila do 8. ročníku Baťovy manažerské olympiády, kterou pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Předkola, které bylo ve formě elektronického testu, se zúčastnilo celkem 24 našich studentů ze 3.A a 3.C. Soutěžilo se ve znalostech z 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný světový přehled, ekonomie, management a marketing a anglický jazyk. Nejlépe nás reprezentoval David Jurkulák ze 3. C, který získal 69 bodů ze 100 a postoupil do finále, které se uskuteční 17. června 2016 ve Zlíně. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve finálovém kole. Všem ostatním účastníkům předkola děkujeme za účast!
EKONOM OA - ÚČETNÍ OLYMPIÁDA - 12. dubna 2016
V úterý 5. dubna 2016 se uskutečnilo finále soutěže EKONOM OA 2016. V letošním roce měla soutěž podobu účetní olympiády. Finále proběhlo za účasti 11 soutěžících studentů ze tříd 4.A a 4.C. Soutěž měla dvě části. V první části se testovaly základní účetní dovednosti a druhá část měla podobu účetního kvízu. Tato forma prokazování účetních schopností byla pro všechny soutěžící novinkou. Ukázka testovaných oblastí ZDE. Účetní olympiáda skončila s těmito výsledky: 1. místo Petra Glaserová (4.C), 2. místo Jaroslav Špitálský (4.C), 3. místo Jiří Ulrych (4.C), 4. místo Lucie Pospíšilová (4.C) a 5. místo Jaroslava Ungerová (4.C). Všichni úspěšní studenti obdrželi odměny, které věnovalo SRP OA Česká Lípa. Fotogalerie zde.
NEFORMÁLNÍ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA - 7. dubna 2016
Žáci 1.D budou mít jednou za čtrnáct dní hodinu anglického jazyka vedenou dobrovolníky z programu Erasmus. Tito mladí lidé z celé Evropy takto předávají své zkušenosti a informace o své zemi a zvycích. Během první hodiny, kterou vedli Patricia a José ze Španělska, se žáci seznámili s principy fungování dobrovolnických programů a potom již Pat a José čelili záplavě otázek od žáků. Fotogalerie ZDE.
KURZY PILOXINGU - 4. dubna 2016
Nová možnost sportovního vyžití pro naše žáky! Od 5. dubna 2016 zahajujeme kurzy piloxingu, které povede Markéta Jonášová. Ukázky jejích hodin si žáci vyzkoušeli při akčních hodinách tělocviků v únoru letošního roku. Všichni žáci, kteří si chtějí protáhnout svá těla, budou mít tuto možnost od 5. dubna 2016 každé úterý od 14:00 do 15:00 hod. v relaxačním sále školy. Těšíme se na Vás!!! Leták ZDE.
EXKURZE JOHNSON CONTROLS - 30. března 2016
Ve středu 30. března 2016 žáci 2.D navštívili společnost Johnson Controls, která vyrábí plastová víka a boxy na autobaterie do osobních a nákladních automobilů. Žáci měli možnost během dvouhodinové prohlídky shlédnout, jak v praxi funguje automatizovaný provoz. Exkurze se uskutečnila v rámci předmětu Ekonomika. Tímto den ještě nekončil. Vzhledem k tomu, že i v ekonomice je stále větší důraz kladen na enviromentální problematiku, vypravili se studenti do Národní přírodní památky Peklo. Zde byli jako každý rok k vidění koberce kvetoucích bledulí. Všichni účastníci exkurze byli spokojeni, neboť výsledkem byly nové poznatky z výrobní činnosti a radost z pohybu v jarní přírodě. Fotogalerie ZDE.
OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALE – 30. a 31. března 2016.
Ve středu se tým dívek a ve čtvrtek tým chlapců zúčastnily okresního kola ve volejbale na palubovce Gymnázia Česká Lípa. Naše dívky ve velice ostré konkurenci obsadily 2. místo. Školu reprezentovaly: Michlíková Kateřina, Smolíková Klára (obě 4.C), Picková Adéla (2.C), Bendová Daniela (4.D), Brožová Aneta (3.D), Brožová Tereza (1.A) a Martinovská Michaela (3.A). Tým chlapců ve skupině A obsadil 3. místo. Školu reprezentovali: Němeček Vojtěch, Hnízdil Martin, Ježek Jaroslav (všichni 4.A), Vrána Aleš (2.C), Brož Dominik (2.C), Janatka Lukáš (1.D), Kašík Marek a Lustyk Patrik (oba 1.A). Fotogalerie ZDE.
SOUTĚŽ - STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST - 23. března 2016
Během měsíce března proběhlo školní kolo soutěže SOČ. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Nejlepšími soutěžícími se stali: Daniel Benedikt (2.C) 1. místo, Adéla Paldusová (3.C) 2. místo, Andrea Sykáčková (2.C), Radka Merková (3.C) - 3. místo, Michaela Kamešová (3.A) a opět Radka Merková (3.C) – 4. místo. Daniel Benedikt, Adéla Paldusová a Radka Merková postupují do krajského kola, kde je čeká nelehká obhajoba své práce. Fotogalerie ZDE.
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH - 22. března 2016
Opět po čtyřech letech naše škola pořádala krajské kolo soutěže v grafických disciplínách za finanční podpory Libereckého kraje. Této soutěže se dne 22. března 2016 účastnili žáci obchodních akademii Libereckého kraje. Středoškolská soutěž se každý rok koná v jiném městě kraje. V letošním ročníku změřilo své síly 26 soutěžících ve třech disciplínách – opis (desetiminutový opis textu), korektura textu a wordprocessing. Žáci OA Česká Lípa se zúčastnili dvou disciplín. Opisu, ve kterém dokázali, že mají velmi hbité prsty, neboť první místo obsadil Patrik Moisel ze třídy 4.D a třetí místo obsadil Marek Šturma ze 2.A. Dále se účastnili wordprocessingu, kde žákyně Barbora Hantychová ze 2.D obsadila velmi pěkné druhé místo. Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Výsledková listina ZDE. Fotogalerie ZDE.
MATEMATICKÝ KLOKAN 2016 - 18. března 2016
V pátek 18. března 2016 se uskutečnil další ročník této tradiční mezinárodní matematické soutěže. V kategoriích Junior a Student soutěžilo na naší škole 25 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Štěpán Pitaš (3.D), Václav Sedláček (1.A), Šárka Blažejovská (1.D), Andrea Sykáčková, Milan Kořen (oba 2.C) a Kristýna Placáková (1.A). Gratulujeme! Fotogalerie zde.
BENEFIČNÍ AKCE „POMOZTE NÁM POMÁHAT“ PŘEDČILA OČEKÁVÁNÍ - 16. března 2016
V úterý 15. března proběhla v prostorách ZUŠ Česká Lípa benefiční akce s názvem Pomozte nám pomáhat, kterou uspořádali dobrovolníci z řad studentů Obchodní akademie Česká Lípa a Dobrovolnického centra Farní charity Česká Lípa ve spolupráci s Nadací VIA a ČSOB. Cílem bylo během zábavného odpoledne pro děti v duchu jara a Velikonoc vybrat peníze, za něž se zajistí divadelní představení pro zdravotně a mentálně postižené děti z českolipské speciální ZŠ. A hlavní účel byl splněn – organizátoři i návštěvníci strávili příjemné odpoledne plné soutěží, hudby, tance, dobrot, úsměvů na tvářích a dětských ručiček zapálených do výtvarné tvorby. Děti si vybarvily několik omalovánek, vyrobily broučky na kolíčku a zapomínáčky, nabarvily velikonoční kraslice, zaskákaly si v pytli, zkusily zdolat překážkovou dráhu s míčkem na lžíci, házely míčem na cíl, dověděly se něco o Velikonocích v jiných zemích a mohly si nechat něco pěkného nakreslit na obličej.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Dne 15. března 2016 vypršel termín pro podávání přihlášek ke studiu. Uchazečům, kteří podali přihlášku na naši školu, tímto DĚKUJEME!! Nyní Vás čekají přijímací zkoušky, jejichž termín konání (18. nebo 19. dubna 2016) jste si zvolili na přihlášce. Přejeme Vám hodně štěstí!!! ZDE je informační leták (pokyny) k přijímacím zkouškám od SCIO, ZDE vzor pozvánky k přijímacímu řízení. Milí uchazeči, vzhledem k systému podávání 2 přihlášek a dostatečné kapacitě oborů se nemusíte přijímací zkoušky obávat! Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.
NÁVRAT Z PRAXÍ V LONDÝNĚ – 12. března 2016
Čtrnáctidenní praxe v Londýně utekly jako voda a my jsme zpátky doma! Máme za sebou praxi v cizí zemi, která nám pomohla zdokonalit se v našich schopnostech a znalostech. Našimi zaměstnavateli se staly knihovny, charitativní firmy, zprostředkovatelské firmy a právní a realitní kanceláře. Ověřili jsme si, že práce s počítačem a dokumenty, komunikace se zákazníky a další podobné činnosti související s administrativou, které se učíme ve škole, opravdu použijeme i v praxi. Naše snažení pak bylo korunováno ziskem certifikátu a referencí. Díky ubytování v hostitelských rodinách, cestování veřejnou dopravou, práci a kosmopolitnosti Londýna jsme vypilovali svou angličtinu, seznámili se s kulturními a pracovními zvyklostmi a mohli tak porovnat život u nás doma se životem v Londýně. Také jsme navázali nová přátelství. Nyní nás čeká konference, na které se podělíme o své zážitky a zkušenosti. Fotogalerie ZDE.
OKRESNÍ KOLO SŠ VE FLORBALU – 8. března 2016
Dne 8. března 2016 se družstvo chlapců OA Česká Lípa zúčastnilo okresního kola středních škol ve florbalu v nové sportovní hale u Kauflandu. Turnaje se účastnilo 8 mužstev. Naše mužstvo bylo rozlosováno do skupiny A, kde jsme obsadili 1. místo. O postup do finále kluci uhráli s SPoSŠ remízu a na nájezdy pak postoupilo družstvo SPoSŠ. O třetí místo jsme hráli s Euroškolou 4:0 a obsadili tak krásnou bronzovou příčku. Školu reprezentovali: Milan Petrik, Daniel Kněžour, Martin Hnízdil, Martin Benda, Jan Dufek, Jaroslav Ježek, Dominik Brož, Daniel Benedikt. Fotogalerie zde.
EXKURZE NA MEZINÁRODNÍ VELETRH BEAUTY – 9. března 2016
Žáci druhého a třetího ročníku oboru Ekonomické lyceum se v pátek 11. 3. 2016 zúčastní exkurze na mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví, welness a spa pod názvem WORLD OF BEAUTY AND SPA, který se koná v Praze. Prohloubí si tak své znalosti z marketingu a seznámí se s novými trendy v oblasti společenské kultury a zdravého životního stylu. Bližší informace zde. Fotogalerie ZDE.
PŮLKA 14DENNÍCH PRAXÍ V LONDÝNĚ ZA NÁMI! – 8. března 2016
Jsme v polovině praxí v Londýně! Úspěšně jsme se zapracovali na svých pracovních pozicích, zabydleli se a seznámili se svými hostiteli a vyzkoušeli si cestování městskou hromadnou dopravou po Londýně. A protože nejen prací živ je člověk, věnovali jsme se o víkendu také poznávání Londýna z jeho turistické stránky – navštívili jsme British Museum, galerii moderního umění Tate Modern, Národní galerii, Buckinghamský palác, Westminster Abbey, Houses of Parliament, podél Temže se podívali k replice původního divadla Shakespeare Globe. Avšak návštěva těchto pamětihodností nám nestačila, proto jsme jako správní gurmáni navštívili Camden Market, kde se nacházejí obchůdky a trhy s jídlem z celého světa. Nenechali jsme si také ujít shopping v obchodním domě Harrods, na Oxford Street a v největším nákupním centru v Evropě – Westfield Stratford. Fotky přinášíme ZDE a těšíme se, co nám přinese druhý týden :-)
ZVÍTĚZIL TEN NEJLEPŠÍ! - 7. března 2016
V sobotu 5. 3. 2016 proběhlo v Jiráskově divadle v České Lípě krajské kolo soutěže monologů a dialogů pod názvem Pohárek SČDO. Divadelní klub mladých, který pracuje pod záštitou naší školy, vyslal do konkurenčního boje Kristiána Buštu z 1.A, s monologem Esperanta z divadelní hry Williama Shakespeara „Konec dobrý, všechno dobré“. Jeho dramatický výkon tak oslovil porotu, že ho bez váhání vyslala na národní přehlídku do Brandýsa nad Labem, a to jako jediného zástupce nižší věkové kategorie. Gratulujeme!
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI – KATEGORIE POKROČILÍ - 7. března 2016
Od 22. února do 26. února 2016 se uskutečnilo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici – kategorie pokročilí (2. - 4. ročníky). Podmínky pro zařazení do této soutěže jsou poměrně náročné. Žák musí splnit minimálně 200 čistých úhozů za minutu a chybovost se musí pohybovat max. do 0,50 %. 1. místo obsadil žák Patrik Moisel ze třídy 4.D s výkonem 343,1 čistých úhozů za minutu a % chyb 0,41, 2. místo obsadil žák Marek Šturma ze 2.A s výkonem 310,3 úhozů/min. a % chyb 0,03 a pěkné 3. místo obsadil žák Jiří Skála ze 4.D s výkonem 289,6 úhozů/min. a % chyb 0,06. Vítězům této soutěže blahopřejeme. Krajské kolo soutěže se koná 22. března 2016 na Obchodní akademii v České Lípě. Fotogalerie zde.
HRÁTKY S FYZIKOU - 4. března 2016
Teoretické vyučování by mělo být doprovázeno i praktickou činností. Jan Ámos Komenský , „učitel národů“, ne nadarmo podporoval metodu „škola hrou“. Proto, pamětni jeho odkazu, jsme si v hodině fyziky 2.C EL hráli. Výroba autíčka z PET lahví na tryskový pohon (nafukovací balónek a obal od vitamínů), dokázala existenci Newtonova zákona akce a reakce, a o to nám šlo. Vítězné týmy pod vedením Honzy Daleckého a Dominika Brože, se utkaly v závěrečné rallye. Kdo vyhrál, není podstatné, ale myslím, že oprávněně i po 400 letech I. Newton! Fotogalerie zde. Video zde.
A CVIČÍME DÁL! - 4. března 2016
Tak jako první ročníky si i vyšší ročníky v uplynulých dnech užili akční hodiny tělocviku pod vedením cvičitelky Piloxingu Markéty Jonášové. Intervalové cvičení, ve kterém zkombinovala prvky boxu a pilates, doplnila tanečky a strečinkem pro uvolnění svalů a vydýchání. Hodiny tělocviku tak dostaly náboj a šmrnc a všichni si je užili :) Video zde.
POMOZTE NÁM POMÁHAT - 1. března 2016
Tým dobrovolníků z Obchodní akademie Česká Lípa ve spolupráci s Nadací VIA, Farní charitou Česká Lípa a jejím Dobrovolnickým centrem, ČSOB a ZUŠ Česká Lípa chystá zábavné odpoledne v duchu Velikonoc pro děti a jejich rodiče s cílem zprostředkovat zdravotně a mentálně postiženým dětem nevšední zážitek. Ve velkém sálu ZUŠ Česká Lípa v úterý 15. března 2016 od 16 hodin proběhne benefiční akce s názvem Pomozte nám pomáhat, kam jsou srdečně zvány všechny děti i s rodiči, sourozenci či kamarády. Plakát ZDE.
OBCHODNÍ PRAXE V LONDÝNĚ – 28. února – 12. března 2016
Je to tu! 16 žáků 3. ročníků v neděli odletělo do Londýna, aby zde v různých organizacích a firmách absolvovalo 14denní praxi. Tu jim zajistila partnerská organizace ADC College. Praxi v Londýně žáci absolvují v rámci programu Erasmus+, díky kterému jsou jim hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování a dohled partnerské organizace. Navázali tak na úspěšný loňský rok. Přejeme jim, aby se jim na praxích dařilo a odnesli si hodně nových poznatků, kamarádů a zážitků! A dobrá zpráva na konec: škola již podala žádost o grant i na příští rok, pokud uspěje, mohou se budoucí třeťáci těšit nejen na Londýn, ale také na Rakousko!
TURNAJ SŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ - 25. února 2016
Ve čtvrtek 25. února se v České Lípě na místním učilišti konal turnaj v sálové kopané. Turnaje se účastnilo 9 mužstev z více než dvou měst. Naše mužstvo bylo rozlosováno do skupiny A, takzvané ranní. Brali jsme přípravu na tento turnaj velmi vážně. Na místo konání turnaje jsme přijeli dříve, abychom se mohli podrobit fyzickým testům a účastnit se předturnajových tréninků. Turnaj se nakonec nevydařilo vyhrát, nepomohla ani výměna brankářů a to celkem 3x, ale jsme si jisti, že v celkovém hodnocení tým z obchodní akademie skončil na velmi dobrém místě. Doufáme, že příští roky budou úspěšnější, i když družstvo OA bude muset čelit velikým potížím a obejít se bez několikanásobného nejlepšího střelce a neuvěřitelného zakončovatele Jakuba Franceho a nezastavitelného tvořivého obránce Michala Tomíčka, kteří po maturitě odchází za lepšími platovými podmínkami na vysokou školu :). Jakub France (4.C). Fotografie zde.
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2016 - 25. února 2016
Dne 25. 2. 2016 proběhlo, jako každý rok, okresní kolo soutěže v uměleckém přednesu poezie a prózy Wolkrův Prostějov 2016. Pořadatelem této soutěže je pravidelně DDM Libertin. Konkurence byla letos velmi těžká, soutěžního klání se zúčastnilo více než dvacet studentů středních škol z České Lípy, Nového Boru a Kamenického Šenova. Naši školu reprezentovaly dvě studentky: Veronika Vindušková z 3.D, která s prezentací fejetonu Karla Čapka vybojovala druhé místo ve starší věkové kategorii a Iva Růžičková, ze třídy 3.A, které s baladou Francoise Villona připadla nepopulární bramborová medaile. Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme! Fotogalerie zde.
BESEDA S TISKOVOU MLUVČÍ - 24. února 2016
Dne 24. 2. 2016 se uskutečnila beseda s Mgr. Kristýnou Brožovou ve třídě 4.D, v rámci předmětu Komunikace s veřejností na téma – co je to „public relations“ a jaký je harmonogram dne tiskového mluvčího. Mgr. Kristýna Brožová, bývalá tisková mluvčí Městského úřadu v České Lípě a redaktorka Českolipského deníku, je v současnosti produkční festivalu Lípa Muzika; její prezentované bohaté zkušenosti z oblasti komunikace a publikační činnosti bezesporu obohatily teoretickou průpravu žáků čtvrtého ročníku. Fotogalerie zde.
FINANČNÍ GRAMOTNOST - VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA - 17. února 2016
V listopadu loňského roku se žáci naší školy zúčastnili školního kola již 7. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“. Ve školním kole bylo 19 otázek a na každou z nich 4 nabízené odpovědi, kdy právě 1 byla správná. Ve čtvrtek 18. února 2016 proběhne o velké přestávce v ředitelně vyhodnocení a předání drobných cen. Na 1. místě se umístil Patrik Moisel (4.D), na 2. místě Miroslava Bičanová (4.C), na 3. místě Jakub Cvrček (4.C), na 4. místě Jaroslava Ungerová (4.C), na 5. místě Jan Dalecký (2.C) a na 6. místě Martina Kozlíková (4.D). První tři již vytvořili tým, který naši školu reprezentoval v okresním kole. Blahopřejeme a přejeme co nejlepší umístění v okresním kole.
SOUTĚŽ SAPERE - VĚDĚT, JAK ŽÍT - 12. února 2016
Během prosince proběhla na naší škole soutěž "SAPERE - vědět, jak žít". Žáci naší školy měli možnost vyzkoušet si znalosti a vědomosti v oblasti zdravého životního stylu vč. zdravé výživy. Nejlepší řešitelé záludných otázek čekala „zdravá“ odměna. Těmi se stali: na 1. místě: Michal Tomíček (4.C), na 2. místě Gabriela Soukupová (3.C), 3. místo: Lucie Černá (2.D), 4. místo: Kateřina Zemanová (3.A), 5. místo: Michaela Pražáková (4.D) a 6. místo: Markéta Dlouhá (3.C). Tři nejúspěšnější řešitelé museli vytvořit tým a již absolvovali 5. února 2016 okresní kolo s vynikajícím výsledkem. Získali 1. místo a postupují do krajského kola. Krajské kolo proběhne během měsíce března v Liberci. Gratulujeme a držíme palce v dalším kole! Fotogalerie zde.
AKČNÍ HODINY TĚLOCVIKU - 5. února 2016
Žáci prvních ročníků si v těchto dnech užili akční hodiny tělocviku pod vedením Markéty Jonášové, cvičitelky Easy tone step a Piloxingu v Cardiofitness v České Lípě. Ta je zapojila do intervalového cvičení, ve kterém kombinovala prvky boxu a pilates, to vše za doprovodu svižné hudby. Cvičení začalo protažením, které pomalu přešlo do cvičení s prvky boxu a pilates, a hodinu pak zakončil strečink na uvolnění svalů. Markéta svou dobrou náladou a nadšením „nakazila“ všechny cvičící, kteří si užili možnost vyzkoušet nový styl a hodina tělocviku jim tak utekla jako voda. Vyšší ročníky se tak mají na co těšit! :-) Video zde.
POMOZTE NÁM POMÁHAT - 3. února 2016
Naši studenti – dobrovolníci chystají ve spolupráci s Nadací VIA, ČSOB, Farní charitou Česká Lípa a ZUŠ Česká Lípa benefiční akci pro děti předškolního věku, prvního stupně základní školy a jejich rodiče. V úterý 15. března 2016 od 16 hodin proběhne ve velkém sálu ZUŠ zábavné odpoledne plné pohybových i rukodělných aktivit a soutěží doplněných vystoupením žáků Základní umělecké školy Česká Lípa a stánečkem, kde bude možné za symbolické částky zakoupit drobné předměty a dobroty domácí výroby. Výtěžek z tohoto prodeje a dobrovolného vstupného ČSOB zdvojnásobí a za konečnou částku bude objednáno uzpůsobené divadelní představení pro zdravotně postižené děti navštěvující speciální ZŠ, detašované pracoviště Jižní. Více informací zde. Přijďte si se svými dětmi, sourozenci a kamarády užít odpoledne a podpořte tím dobrou věc!
DAROVÁNÍ KRVE - 3. února 2016
Již tradičně žáci naší školy bezplatně darovali krev na transfúzní stanici v České Lípě. Tuto akci konáme pravidelně každý školní rok. Mladých dárců krve ubývá, proto se snažíme tuto situaci alespoň trochu vylepšit. Šest žáků našlo odvahu a v úterý 2. února 2016 šlo poprvé darovat krev. Záměr všech žáků se uskutečnit nepodařilo vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Přesto celé této nevelké skupince žáků patří dík za ochotu pomoci druhým. Fotogalerie zde.
KRAJSKÉ KOLO POHÁRU SŠ VE FLORBALE – 2. února 2016
Dne 2. 2. 2016 se výběr dívek naší obchodní akademie zúčastnil krajského kola mládežnického poháru středních škol ve florbale. Našim studentkám z prvního a druhého ročníku se turnaj vydařil a děvčata obsadila třetí příčku. Fotogalerie zde.
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE - 2. února 2016
Dne 1. února 2016 proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Na prvním místě se umístila Nikola Růžičková (1.C), druhou příčku obsadil Martin Langr (3.C) a na třetím místě skončili shodně Viktorie Ondřejová a Kateřina Sujová (obě 2.C). Všichni obdrželi diplomy a finanční odměnu. První tři zmínění postupují do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce. Fotografie zde.
ERASMUS+ NA ŠKOLE – 28. ledna 2016
Stejně jako minulý rok se i letos škola pokusí o získání grantu Evropské Unie z programu Erasmus plus. Oproti minulým rokům jsme však rozšířili místa konání stáží o nádhernou oblast Korutan v Rakousku. Studenti třetích (a čtvrtých) ročníků se tedy budou moci ucházet o vykonání stáží jak v Londýně, tak také v Rakousku. Letošní praxe v Londýně se již blíží, odjíždíme již 28. 2. 2016!!!
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA LEDĚ - 28. ledna 2016
Ve čtvrtek 28. ledna zakončili žáci i učitelé naší školy 1. pololetí školního roku 2015/2016 v adrenalinovém duchu - předáváním vysvědčení na ledě. Žáci měli možnost zabruslit si bezmála dvě hodiny se svými spolužáky i s učiteli. Všichni bruslaři byli i přes pár drobných pádů skvěle naladěni. Na závěr předali třídní učitelé svým žákům výpisy vysvědčení. Fotogalerie zde.
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE - 26. ledna 2016
Dne 26. 1. 2016 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Všichni žáci statečně prošli nelehkým poslechem a poté pokračovali konverzací na vylosované téma. 1. místo obsadil Michal Palička (2.C), 2. místo Klára Jurenková (2.D) a David Jurkulák (3.C), 3. místo Pavla Fajbíková (1.C). Slavnostní vyhlášení a předání odměn proběhne v pondělí 1. 2. 2016 v J1. Vítězům blahopřejeme a budeme držet palce v okresním kole soutěže!
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE - 25. ledna 2016
V pondělí 25. ledna 2016 se konalo školní kolo olympiády v NEJ. Účastnílo se 9 žáků z 1.C, 3.A a 3.D. V porotě zasedly Mgr. Jana Hoskovcová a Mgr. Blanka Rutschová. Vítězkou se stala Ivana Růžičková ze 3.A, druhé místo obsadila Magda Němečková ze 3.D a o třetí místo se podělili Markéta Limberková ze 3.D a Tomáš Hrabě z 1.C. Vítězce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole!
TRADICE JMÉNEM "CIBULÁK" - 14. ledna 2016
Studenti třídy 4.C (Ekonomické lyceum) navštívili 14. ledna 2016 závod se 150letou tradicí – akciovou společnost Český porcelán v Dubí. Během exkurze měli studenti možnost nahlédnout do procesu výroby porcelánu a zjistit, jaké postupy a technologie jsou zapotřebí pro vytvoření světoznámého „cibuláku“, tedy podglazurové dekorace kobaltem. Návštěvu studenti zakončili v Domě porcelánu s modrou krví. Zde se nachází stálá expozice porcelánu zaměřená na ukázku produkce stále fungujících nebo již zaniklých českých porcelánek v oblasti Podkrušnohoří. Fotogalerie zde.
DATLOVÁNÍ S OBCHODKOU - 13. ledna 2016
Dne 13. ledna 2016 se uskutečnilo „Datlování s obchodkou“, zábavné klání základních škol. Druhého ročníku soutěže v ovládání klávesnice se zúčastnily ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská z České Lípy. Soutěžily vždy čtyřčlenné týmy žáků 9. ročníků. Letošního ročníku se zúčastnily celkem 3 týmy. Žáci prověřili svou týmovou spolupráci hned v několika soutěžních disciplínách. Např. o nejpřesnějšího datla, o nejrychlejšího datla, vyzkoušeli si i práci s výukovým programem „Testík“ a další. Následovala ukázka rychlopisu žáků Patrika Moisla ze 4.D a Marka Šturmy ze 2.A. Vítězem celého klání se stal tým ZŠ Pátova ve šložení Markus Flodin, Lenka Rozboudová, Barbora Vágnerová a Anna Knoblochová. Fotogalerie zde.
ŘEDITELSKÉ VOLNO - 21. a 22. prosince 2015
Na dny 21. a 22. prosince 2015 vyhlásil ředitel pro žáky školy ředitelské volno.
VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN NA OBCHODCE - 18. prosince 2015
V pátek 18. 12. 2015 se bude na naší škole konat projektový den. Všechny třídy se zúčastní celoškolní hry, ale k dispozici jsou pro dříve přihlášené i dopolední EXTRA aktivity. Jedná se o cvičení v naší školní posilovně, žáci 3.A organizují soutěž o pohár FIFA na playstationu a hru Hearthstone. Se 4.D si můžete zahrát League of Legends. Pokud máte zájem o některou z EXTRA aktivit, přihlaste se u Mgr. Michala Kotka do posilovny, u Josefa Najmana (3.A) na playstation, u Marie Bíglové (3.A) na hru Hearthstone a u Jiřího Skály (4.D) na LoL. Počet míst je omezen.
NÁVŠTĚVA KINA - STEEVE JOBS - 16. prosince 2015
Dne 16. prosince 2015 zhlédli žáci naší školy životopisné drama Steve Jobs o jednom z největších vizionářů počítačového průmyslu. Steve Jobs (1955-2011) založil se svým společníkem firmu Apple, která vyvinula první úspěšné osobní počítače. Díky úspěchu modelů počítače iMac, přehrávače iPod, mobilního telefonu iPhone a tabletu iPad se firma Apple stala největší světovou firmou. Úspěch obchodní strategie Steva Jobse stál na tom, že dokázal vycítit aktuální potřeby trhu, klást důraz na jednoduchost použití a nepodceňovat design, za který si zájemci rádi byli ochotni připlatit, neboť jim dával pocit výjimečnosti. Založil také firmu NeXT a pod jeho vedením se proslavila i filmová studia Pixar.
EXKURZE - PRECIOSA LUSTRY, A. S., KAMENICKÝ ŠENOV - 15. prosince 2015
V úterý 15. prosince 2015 se vydali studenti třídy 2. A navštívit firmu PRECIOSA LUSTRY, a. s. v Kamenickém Šenově a poznávat tradiční českou výrobu lustrů. Pod dohledem pana Josefa Polmy a s jeho podrobným výkladem plným zajímavostí poznali všechny provozy a fáze výroby - od slévárny přes foukání skla až po konečnou montáž svítidel. Žáci viděli ukázky výrobků a dozvěděli se spoustu informací o postavení Preciosy na světovém trhu.
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA - 11. prosince 2015
V pátek 11. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Patnáct vybraných studentů si vyzkoušelo své znalosti z české gramatiky a ve druhé části soutěže žáci psali slohovou práci na téma Když jsem ještě chodil spát po večerníčku. Nejlépe se umístily A. Paldusová ze 3.C (23 bodů), A. Sykáčková ze 2.C (20 bodů) a T. Lázničková z 1.D (19 bodů). Předání cen proběhne ve čtvrtek 17. prosince o velké přestávce v kabinetě CJL. Studentky, které se umístily na prvních dvou místech, budou naši školu reprezentovat v únorovém okresním kole. Držíme palce!
BESEDA O DAROVÁNÍ KRVE - 10. prosince 2015
Pro 4. ročníky se dne 10. prosince 2015 uskutečnila beseda „Daruj krev, daruj život“. Se studenty přišel besedovat MUDr. Ivo Turek z českolipské transfuzní stanice. Tato spolupráce funguje již několik let a vždy se nám podaří vytvořit alespoň malou skupinku nových dárců krve. Snaha je motivovat žáky k pomoci druhým. Fotogalerie zde.
NOVÉ KNIHY V ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNĚ - 8. prosince 2015
Informujeme všechny žáky, že do naší školní knihovny bylo zakoupeno mnoho nových knih. Zdaleka se nejedná pouze o tituly ze seznamu povinné četby. Byly nakoupeny také knižní novinky a bestsellery. Podívejte se na přiložený seznam zde, nabídka je tak pestrá, že si jistě vybere každý z vás!
EXKURZE DO DRÁŽĎAN - 4. prosince 2015
Dne 4. prosince 2015 pořádala naše škola exkurzi do vánočních Drážďan. Cílem bylo užít si atmosféru adventu v centru tohoto krásného města, prohlédnout si nejzajímavější památky a pocvičit se v němčině při předvánočních nákupech.
EXKURZE - EVROPSKÝ DŮM A NÁRODNÍ KNIHOVNA V PRAZE - 3. prosince 2015
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 byla třída 4. D na exkurzi v Praze, která měla 3 části. Nejprve byli žáci v Evropském domě, kde pro ně byl připraven program „Studentem v EU“. Získali základní informace o EU a možnostech vzdělání v zahraničí. Vyzkoušeli si i hlasování přes hlasovací zařízení (např. zda jsou nebo nejsou pro zavedení Eura v ČR). Pak následoval rozchod, během kterého mohli navštívit vánoční trhy a prohlédnout si vánoční strom na Staroměstském náměstí, který je z České Lípy. Mnozí stihli také nakoupit dárky pod stromeček. Na závěr je čekala návštěva Městské a Národní knihovny v Praze, kde si žáci prohlédli výstavu o holocaustu v Bulharsku. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva studovny, kde bylo takové ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík. Fotografie zde.
ADVENTNÍ DÍLNY - 30. listopadu 2015
V pondělí 30. listopadu 2015 proběhly ve třídách 1., 2. a 3. ročníku již tradiční adventní dílny. Také letos žáci vyráběli řetězy k předvánoční výzdobě školy, tentokrát z papírových hvězd. Součástí dílen byla i soutěž o nejkrásnější velkou hvězdu vyrobenou za třídu. S velkou převahou zvítězila třída 3.C, která tak získala sladkou odměnu. Gratulujeme a všem děkujeme za krásné výrobky.
PÁRTY NA OBCHODCE - 27. listopadu 2015
Obchodka žila! V pátek, 27. listopadu 2015, uspořádali žáci narozeninovou párty na Obchodce s bohatým programem. Návštěvníci se tak mohli od 18 do 22 hodin bavit např. u karetních her a fotbálku, zatančit si na diskotéce, při tanečním workshopu či podle Xboxu. Zasmát se mohli také při pantomimě, twisteru, karaoke nebo u „Hádej, kdo jsem?“. Fandit mohli při cvičení ve fitness. Připraveno bylo také občerstvení v kantýně a při hádance „Poznáš, co jíš?“. Všichni si to báječně užili a organizátorům patří velký dík! Plakát zde. Fotogalerie zde.
OKRESNÍ KOLO POHÁRU SŠ VE FLORBALE – 25. listopadu 2015
Dne 25. 11. se výběr chlapců naší obchodní akademie zúčastnil okresního kola mládežnického poháru středních škol ve florbale. Našim studentům z prvního a druhého ročníku se turnaj nevydařil, tudíž bohužel dál nepostoupili. Jan Dalecký 1.C. Fotografie zde.
ANGLICKÉ DIVADLO BEAR - 23. listopad 2015
V pondělí vystoupilo v aule naší školy anglické divadlo Bear se svými představeními „Vražda ve Wimbledonu“ a „The Detectives“. Obě představení pro žáky třetích a čtvrtých ročníků byla interaktivní a bylo do nich zapojeno i nic netušící obecenstvo. Cílem hry bylo vydedukovat, kdo je vrah a to také sdělit hercům, kteří se studentů ptali na jejich názor, vše samozřejmě v angličtině.
TUTTI FRUTTI NA MARTINIK - 20. listopadu 2015
Pět studentek naší školy (Adéla Picková, Petra Březinová, Valerie Jemčuková, Veronika Dercová, Nikola Růžičková) se jako členky českolipské hip hopové taneční skupiny Tutti Frutti a mistryně Evropy nominovaly na prosincové MISTROVSTVÍ SVĚTA HIP HOP UNITE NA MARTINIKU. Podpořme jejich reprezentační tým finančním příspěvkem na webu STARTOVAC.CZ. Děkujeme !!! Celý článek a fotografie zde.
DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH A FESTIVALY - 18. listopadu 2015
Rok 2015 byl pro nás - Divadelní klub mladých - velmi úspěšný. Dubnová premiéra divadelní hry Pojďte a poslyšte… měla u diváků výrazný úspěch, a to bez rozdílu věkových kategorií. Následující měsíc jsme se zúčastnili krajské přehlídky v Novém Boru a byli rekrutování se třemi cenami na národní přehlídku do Rakovníka. Podzim 2015 byl ve znamení divadelních festivalů – „Kosmonoské zámecké slavnosti“, „Českolipský divadelní podzim“, „Budějcká Thálie“ a konečně i dlouho očekávaná celostátní přehlídka „Popelka Rakovník“, odkud jsme si odvezli čestné uznání za kolektivní herectví. Fotogalerie zde.
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – 11. listopadu 2015
Žáci naší školy si společně s Vlastivědným spolkem Českolipska, Klubem vojenské historie, Jednotou československé obce legionářské, Okresním výborem Svazu bojovníků za svobodu a zástupci města Česká Lípa v čele se starostkou Mgr. Romanou Žateckou, připomněli Den válečných veteránů. 11. listopad je věnovaný památce válečných veteránů a slaví se celosvětově, v České republice pak od roku 2001. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku připomínající padlé vojáky 1. světové války. Pietní vzpomínka se již tradičně konala na náměstí Osvobození od 11 hodin a 11 minut. Mezi řadou oceněných za spolupráci s vlasteneckými organizacemi byli i ředitel školy Ing. Rostislav Lád a zástupce ředitele školy PhDr. Martin Kabrna. Účastníci vzpomínkové akce, která byla doplněna o výstavu historických fotografií válečných hrdinů, míst bojů a dobové dokumenty, ocenili mimořádnou účast obyvatel města, kteří i přes deštivé počasí na vzpomínkovou akci přišli a památku všech, kteří položili svůj život za mír a svobodu, tak uctili! Fotogalerie zde.
ŘEDITELSKÉ VOLNO A TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 10. listopadu 2015
Dne 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel pro žáky školy ředitelské volno. Ve středu 18. 11. 2015 se od 17 hodin konají třídní schůzky.
BESEDA S PHDR. MARTINEM KOMÁRKEM – 9. listopadu 2015
Dne 9. 11. 2015 navštívil školu novinář, spisovatel, nyní také politik, poslanec PS PČR pan Martin Komárek. V živé besedě s žáky 4. ročníků vyprávěl o vztahu mezi novináři a politiky, který osobně zažil z obou stran, o své práci poslance PČR, o problémech vývoje ČR po listopadové revoluci 1989 i o současných problémech, zejména o tzv. uprchlické krizi. V druhé části besedy zodpověděl dotazy žáků, které vždy doplnil o osobní zkušenost. Žáci se tak např. dozvěděli i „perličky“ ze života našich prezidentů. Fotogalerie zde.
ŠKOLNÍ KLUB – 8. listopadu 2015
V pondělí 9. listopadu 2015 otevíráme ŠKOLNÍ KLUB v bývalé učebně SV ve druhém patře. Klub je k dispozici po celý den pro všechny studenty školy. Můžete zde relaxovat a zahrát si fotbálek o přestávkách nebo ve volných hodinách. Dodržujte řád místnosti, který je vyvěšen vedle dveří. Přejeme všem příjemnou relaxaci. Fotogalerie zde.
EXKURZE DO DRÁŽĎAN - 5. listopadu 2015
V pátek 4. prosince 2015 se uskuteční celodenní exkurze do Drážďan. Podrobnosti najdete v příloze zde.
PŘEDNÁŠKA O MARKETINGU – 5. listopadu 2015
Přednášku o marketingu si vyslechli žáci 3.C a 4.A dne 5. listopadu 2015. Jak sestavit marketingový plán poutavým způsobem vysvětlovala absolventka naší školy Ing. Markéta Lorenzová, která pracuje jako marketingová manažerka ve firmě Spectrum Brands. Děkujeme. Fotogalerie zde.
KURZ NĚMČINY NA OBCHODCE PRO ŽÁKY ŠKOLY – 3. listopadu 2015
Chcete si prohloubit své znalosti němčiny, dál rozšířit slovní zásobu, dozvědět se zajímavosti z německy mluvících zemí, německy si popovídat, otestovat se ve všech základních jazykových dovednostech nebo se začít připravovat na některý z možných certifikátů? Od listopadu bude na naší škole probíhat kurz němčiny, na který jsou zváni především žáci 3. a 4. ročníků, ale po konzultaci se mohou zúčastnit i žáci nižších ročníků. Podrobnosti - cena, čas, místo - přímo u Jany Hoskovcové nebo na emailu: jhoskovcova@oacl.cz
HALLOWEEN VE ŠKOLE - 27. října 2015
Poslední den před podzimními prázdninami uspořádala 3.C pro žáky prvních ročníků již tradiční oslavu anglosaského svátku Halloween. Po škole se pohybovala spousta zombie, mrtvých nevěst, kostlivců a dalších příšer. Celá oslava probíhala formou soutěže mezi jednotlivými týmy. Prváci museli dokázat, že se vyznají v halloweenských symbolech a znacích, poznají hororové filmy, ale také že si umí ve skupině předat jablko pod krkem :). Součástí soutěže byly i krásně vyřezané dýně. Celý Halloween byl moc povedený a všichni jsme se strašidelně pobavili!!! Fotogalerie zde.
POHÁR JOSEFA MASOPUSTA - 20. října 2015
V úterý 20. října 2015 se fotbalové družstvo OA zúčastnilo poháru Josefa Masopusta na stadionu SOŠ a SOU Uran. Ve velice ostré a početné konkurenci se naši hoši umístili nakonec na 5. místě.
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ - 20. října 2015
Ve dnech 26. a 27. 11. 2015 se koná poznávací zájezd do Vídně s návštěvou vánočních trhů pro zájemce z celé školy. Hlásit se můžete i se zálohou 1000,- Kč u Mgr. Horákové v kabinetě CJL ve druhém patře do konce října, tj. do 27. 10. 2015. Podrobnosti v plakátu zde.
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - 20. října 2015
Dne 14. 10. 2015 se uskutečnilo školní kolo tradiční přírodovědné soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Soutěže se zúčastnilo celkem 50 žáků 1. a 2. ročníku Ekonomického lycea. Výsledky nebyly, oproti loňskému roku, příliš zdařilé, přesto byli vyhodnoceni čtyři studenti, jejichž bodové skóre bylo nejvyšší. Na prvním stupínku se umístila Petra Kovářová za 2.C, druhé místo obsadila studentka 1.C Natálie Čermáková a třetí příčka patří opět studentům z 2.C, je to Andrea Sykáčková a Otto Vrba, se shodným počtem bodů. Gratulujeme! Fotogalerie zde.
PROJEKT "HROU PROTI AIDS" - 15. října 2015
Ve čtvrtek 15. 10. 2015 slavnostně předal ředitel školy Ing. Rostislav Lád pochvaly moderátorům programu „Hrou proti AIDS“ za příkladnou reprezentaci školy a šíření osvěty mezi mladší spolužáky a žáky základních škol. Fotogalerie z předávání zde.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - 15. října 2015
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí fotografii ve dvou kategoriích – kategorie I. „Obchodka na cestách – Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irská republika“ a kategorie II. „Česká Lípa – jak ji vidím já“. Podařilo se Vám vyfotografovat něco zajímavého, nápaditého, originálního a krásného, barevného či černobílého? Máte snímky, na které jste pyšní? Pak neváhejte a pošlete maximálně 3 fotografie do naší soutěže na e-mailovou adresu Mgr. Michala Kotka. Fotografii pojmenujte podle vlastního uvážení a označte číslem kategorie. Nejlepší snímky budou odměněny a autoři se zúčastní celostátní soutěže FOTOSTART. Uzávěrka soutěže je v pátek 23. října 2015.
OKRESNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE - 8. října 2015
Dne 8. října 2015 se naše škola zúčastnila okresního kola ve stolním tenise, které se konalo na ZŠ náměsti Míru v Novém Boru. Dívčí družstvo obsadilo 2. místo a družstvo chlapců 4. místo. Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
PŘEDNÁŠKA O HOLOCAUSTU - 5. října 2015
Dne 5. října se studenti 2. a 3. ročníku zúčastnili přednášky na téma antisemitismus a holocaust. Paní lektorka Miroslava Kadlecová pojala toto téma netradičně, neomezila se jen na historická fakta, ale citovala z literárních děl židovských spisovatelů, např. Jiřího Ortena nebo Oty Krause, vyprávěla o vlastních zkušenostech ze současného Izraele a ukazovala fotografie rodin, jejichž příslušníci se stali oběťmi holocaustu. Na závěr zdůraznila, že dané téma v dnešní době opět nabývá na významu a nepřestává být aktuální.
PROJEKT "HROU PROTI AIDS" - 2. října 2015
V týdnu od 5. do 9. 10. 2015 se koná na naší škole vloni velmi úspěšný peer program „Hrou proti AIDS“. Naši žáci budou vyškoleni zástupcem Státního zdravotního ústavu, aby mohli moderovat soutěž, během níž budou své mladší spolužáky a žáky 8. a 9. tříd ZŠ vzdělávat v oblasti antikoncepce, pohlavně přenosných chorob a především v problematice AIDS. Těšíme se na všechny účastníky!
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – 26. září 2015
Dne 26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Vznikl na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci Evropského roku jazyků. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v Evropě. I naši učitelé cizích jazyků si s prvními ročníky připomněli, v kolika jazycích dokáží napočítat do deseti nebo říci „Miluji tě“. Vyzkoušeli si, jak rozumí některým cizojazyčným frázím. I vy si to můžete zkusit: „Break your leg!“
EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2015 - 24. září 2015
Dne 24. září se 2 týmy naší školy zúčastnily ekonomické soutěže, která se konala na Obchodní akademii v Liberci. První tým ve složení: Kateřina Michlíková, Filip Rybáček a Jakub France zabodoval a v celkovém pořadí se umístil na 2. místě (od 1. místa je dělil pouhý 1 bod), druhý tým ve složení: Michaela Hollyová, Jana Matějková a Andrea Bursová se rovněž neztratil a v celkovém hodnocení získal 4. místo (na 3. místo ztratil 4 body). Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotogalerie zde.
OBCHODNÍ AKADEMIE NA CESTÁCH - PROJEKT EU - 23. září 2015
Po náročných přípravách ve škole i doma vyjeli žáci Obchodní akademie opět poznávat cizí země. Tentokrát bylo cílem Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irská republika. Za pouhých 12 dní projeli tolik zajímavých míst, na kolik by jiným nestačily celé letní prázdniny. Po náročné cestě přes Německo dorazili do prosluněného nizozemského Amsterdamu, kde se po prohlídce města nalodili na trajekt. Po noční plavbě, kde se některým nevyhnula mořská nemoc, se vylodili v Newcastlu. Po přejezdu Hadriánova valu a prvních lekcích dějepisu je Skotsko přivítalo silným ... Celý článek zde. Rozsáhlá fotogalerie (cca 600 fotek) zde.
CORNY - STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR - okresní a krajské kolo - 22. a 29. září 2015
V úterý 22. září proběhlo na Městském stadionu v České Lípě okresní kolo již 34. ročníku CORNY Středoškolského atletického poháru. Družstvo dívek naší školy obsadilo 3. místo, chlapci byli druzí a zajistili si tak spolu s vítězným českolipským gymnáziem postup do krajského kola, které se konalo další týden v Turnově. Tam naší atleti opět zabojovali a v silné konkurenci obsadili 7. místo před českolipským gymnáziem. Nejlepší umístění v jednotlivcích zaznamenal Lukáš Janatka, který byl třetí v dálce s velmi kvalitním výkonem 597 cm. Fotogalerie okresního kola zde. Článek a foto CL SPORTu zde. Fotogalerie krajského kola zde. Fotogalerie krajského kola 2 zde.
ODBORNÁ EKONOMICKÁ PRAXE – 22. září 2015
Po 14 dnech plného (u některých částečného) pracovního nasazení se studenti 4. ročníků oboru Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost vrátili z odborné ekonomické praxe zpět do školy. V ziskových organizacích i organizacích veřejné správy od 7. - 18. září 2015 nejen uplatňovali své teoretické znalosti, ale hlavně získávali nové praktické zkušenosti.
BĚH ČESKOU LÍPOU - 19. září 2015
V sobotu 19. září se konal již 4. ročník obnoveného Běhu Českou Lípou, který je určen především dětem a mládeži. Závodní tratě byly situovány v prostorách před KD Crystal a v okolí městského stadionu. V juniorské kategorii na téměř tříkilometrové trati reprezentovali naši školu pouze dva zástupci. Petra Glaserová (4.C) obsadila 2. místo a Jakub France (4.C) vybojoval 4. místo. Gratulujeme ! Fotogalerie zde.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MLADÁ BOLESLAV - 16. září 2015
V pondělí 19. října 2015 se koná zájezd do Městského divadla Mladá Boleslav na tragikomedii Ostře sledované vlaky. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Michala Hrdličky zaplacením 200 Kč. Podrobnosti zde. KAPACITA VYČERPÁNA!
MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2015
Od 15. – 25. června 2015 je možné podat přihlášku pro podzimní termín maturitních zkoušek 2015. Základní informace o maturitních zkouškách a přihlašování najdete v novém Maturitní zpravodaji zde. Kalendář podzimních termínů zde.
Termíny písemných maturitních zkoušek zde. Podrobné schéma (příloha 8) zde.
Praktická zkouška: 1. 9. 2015 od 11:00 ve V4. Ústní zkoušky: 11. 9. 2015 (časový harmonogram bude upřesněn).
VÝSLEDKY 4. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro šk. rok 2015/2016
Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku ve 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod. Seznam přijatých uchazečů ZDE.
JAK RESUSCITOVAT - PŘEDNÁŠKA - 9. září 2015
Povídání o tom, jak správně dávat první pomoc, ale také o nejrůznějších úrazech či kolapsech, se kterými se mohu lidé v běžném životě setkat, si vyslechli dne 9. září 2015 žáci 1.D a žáci 2.C. Poučit žáky přišel MUDr. Tomáš Zmek ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Součástí odborné přednášky byly také praktické ukázky, při kterých si studenti mohli vyzkoušet správný postup při resuscitaci. Srdeční masáž si studenti cvičili na několika figurínách – na figuríně dospělého člověka, většího dítěte a kojence „Karlíka“. Fotogalerie zde.
ADAPTAČNÍ DNY PRVNÍCH ROČNÍKŮ - 8. září 2015
V pondělí a úterý 7. - 8. září 2015 se již tradičně konal adaptační kurz pro žáky prvních ročníků naší školy, jehož cílem je neformálním způsobem sblížit žáky různých tříd, navázat osobní vztahy v kolektivu i s třídními učiteli. Letos kurz probíhal v rekreačním areálu Poslův mlýn u Doks, kde žáci mohli sportovat, plnit branné činnosti, seznámit se s činností výchovných poradců, hrát sociálně komunikativní hry, připomenout si zásady první pomoci a zúčastnit se závěrečné soutěže družstev. Přestože nám počasí příliš nepřálo, kurz se povedl a byl zpestřením začátku středoškolského studia. Fotogalerie zde.
OBCHODNÍ AKADEMIE NA CESTÁCH - PROJEKT EU - 4. září 2015
Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky se uskuteční v rámci projektu EU „Obchodní akademie na cestách“. Žáci navštíví Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irskou republiku. Během 13 dnů poznají Nizozemí, Anglii, Skotsko, Wales a Irsko, kde si procvičí své komunikační dovednosti při pobytu v rodinách, ve skotské jazykové škole a při nákupech. Současně na vlastní oči uvidí reálie, o kterých se dosud učili v dějepisu, zeměpisu a angličtině. Nebude chybět ani ochutnávka místních specialit. Přejme všem, aby se neseznámili i s pověstným anglickým podzimním počasím. Program zde.
ADAPTAČNÍ DNY 1.A, 1.C a 1.D - 1. září 2015
Od 7. do 8. září se první ročníky zúčastní adaptačních dnů v Poslově Mlýně u Doks. Více informací zde.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 1. září 2015
Při krásném slunečném počasí jsme přivítali žáky prvních ročníků. Ředitel školy Ing. Rostislav Lád v 9 hodin představil novým žákům učitele, zaměstnance a žáky vyšších ročníků a předal jim pamětní list. Všem žákům přejeme hodně studijních úspěchů. Fotogalerie zde.
OBCHODNÍ PRAXE V ZAHRANIČÍ - STUDENTI V LONDÝNĚ – 1. září 2015
Po velkém úspěchu praxí třetích ročníků v Londýně se naší škole opět podařilo získat grant Evropské Unie v rámci programu Erasmus +, který umožní 16 vybraným žákům vykonat čtrnáctidenní praxi ve firmách v Londýně hrazenou z prostředků tohoto grantu. Stáže se uskuteční 28. února až 12. března 2016 a žáci budou mít možnost nejen otestovat své ve škole nabyté zkušenosti v praxi, tak jak to dělají při pravidelných odborných stážích ve třetím a čtvrtém ročníku, ale otestovat je v cizí zemi a v cizím – i když dobře známém - anglickém jazyce. Kromě toho, že žáci získají tuto obrovskou zkušenost, budou mít také výrazný bod ve svém životopise, který jim jistě pomůže pro získání vysněného zaměstnání. Spravedlivý a pečlivý výběr účastníků stáže proběhne během měsíců září a říjen tohoto školního roku. Proto prosím všechny žáky třetích ročníků, kteří mají zájem o účast v projektu Erasmus plus – odborná praxe v Londýně, aby odevzdali do 18. 9. 2015 svou žádost Mgr. Martině Vlčkové (kabinet jazyků - přízemí). Formulář zde.
4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. rok 2015/2016
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, vypisuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Přihlášky ke studiu přijímá ředitel školy v termínu od 24. srpna 2015 do 28. srpna 2015 a to pro obory vzdělání – 63-41-M/02 Obchodní akademie (1 volné místo), 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (2 volná místa) a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (1 volné místo). Bližší informace naleznete ZDE. Přihláška ke studiu ZDE.
archív školní rok 2014/2015 - ZDE
Pokud nevidíte menu, povolte Javu.
Poslední aktualizace: 17. 07. 2017 14:19, webmaster