Nabídka pracovních míst

Přijmeme  od 1. 9. 2022  učitele:

  1. Český jazyk
  2. Matematika
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Zeměpis
  5. Tělesná výchova

Plný pracovní úvazek.

Plat: dle stupnice platových tarifů a započitatelné praxe

Od uchazeče požadujeme splnění podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Kontakt: Ing. Lád – ředitel školy,  tel. 778 544 007,  životopis zasílejte  

na rlad@oacl.cz