Organizace školního roku 2020/2021

Začátek 1. září 2020
Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Konec 1. pololetí 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 1. února 2021 – 7. února 2021
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
Konec 2. pololetí 30. června 2021
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2021
MZ 2019 podzim praktická zkouška: 1. září 2020
  PP a DT SČ: 1. – 2. září 2020
  ústní zkoušky: 8. září 2020
Odborná praxe 4. ročník (OA + VČ + LC) 7. – 18. prosince 2020
Burza škol listopad 2020
Třídní schůzky listopad 2019
Dny otevřených dveří 2. prosince 2020 a 13. ledna 2021
Třídní schůzky duben 2021
Přijímací zkoušky duben 2021
Vysvědčení 4. ročník 14. května 2021
MZ 2021 jarní zkušební období duben – květen 2021
Odborná praxe 3. ročník květen 2021
Turistický kurz 2. ročník květen, červen 2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Exkurze, LVVZ, kulturní představení, sportovní akce, soutěže – dle plánu předmětových komisí. Bude upřesněno v dílčích plánech na měsíc.