Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2019/20 bude mít maturitní zkouška v jarním i podzimním zkušebním období tuto skladbu:

1) Společná část maturitní zkoušky
Informace CERMATu na maturita.cermat.cz

2) Profilová část maturitní zkoušky
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Obor Obchodní akademie – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Ekonomické lyceum – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Veřejnosprávní činnost – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE JARO 2020
Jednotné zkušební schéma JARO 2020 

Praktická zkouška UCE 4.A + 4.C 28.05.2020
Praktická zkouška PEK 4.A 28.05.2020
Obhajoby maturitních prací 4.C 28.05.2020
Obhajoby maturitních prací 4.D 28. – 29. 5. 2020
Didaktický test MAT 1. 6. 2020 –   8:00
Didaktický test ANJ 1. 6. 2020 – 13:00
Didaktický test CJL 2. 6. 2020 –   8:00
Didaktický test NEJ 2. 6. 2020 – 13:00
Ústní zkoušky 4.A 10. – 12. 6. 2020
Ústní zkoušky 4.C 15. – 18. 6. 2020
Ústní zkoušky 4.D 22. – 25. 6. 2020

MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZDE.

Podrobnější informace na MATURITA.CERMAT.CZ