Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2020/21 bude mít maturitní zkouška v jarním i podzimním zkušebním období tuto skladbu:

1) Společná část maturitní zkoušky
Informace CERMATu na maturita.cermat.cz

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 3. května 2021 do 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2021.

2) Profilová část maturitní zkoušky
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Obor Obchodní akademie – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Ekonomické lyceum – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Veřejnosprávní činnost – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE JARO 2021

Písemná práce z českého jazyka 26. 4. 2021
Písemná práce z cizího jazyka 27. 4. 2021
Praktická zkouška UCE 4.A + 4.B + 4.C 28. 4. 2021
Praktická zkouška PEK 4.A + 4.B 29. 4. 2021
Obhajoby maturitních prací 4.C 28. 4. 2021
Obhajoby maturitních prací 4.D 29. – 30. 4. 2021
Ústní zkoušky 4.A + 4.B 17. – 21. 5. 2021
Ústní zkoušky 4.C + 4.D 24. – 28. 5. 2021

MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZDE.

Podrobnější informace na MATURITA.CERMAT.CZ